"Er is een gezegde dat je in alle talen tegenkomt: uit het oog uit het hart. Maar ik durf te stellen dat eerder het omgekeerde het geval is: hoe meer iets uit het oog is, hoe meer ons hart het mist."
Uit: 'Elf minuten', Paulo Coelho

>Home/Referenties/Leerarchitect

Referenties

 Leerarchitect | Breinleren

Net zoals ieder bedrijf moet Maatwerkt het ook hebben van mond-tot-mond reclame. Als klanten het over Maatwerkt hebben, zeggen zij het volgende:


"Werken met Jacquelien is verfrissend vanwege haar originele en authentieke aanpak. Ze maakt trainingsprogramma's op maat die creatiever zijn dan wat er doorsnee op de markt is. Bovendien faciliteert ze train-de-trainer concepten en daarmee ontstaat een dubbelslag. De getrainden leren en een aantal sleutelfiguren worden expert en dat is mooi meegenomen bij het verankeren van verandering."

Hoofd P&O van een bedrijf in de medische technologie

"De vierde verdieping en Maatwerkt werken al jaren samen. Wij vinden elkaar in een grote klantgerichtheid en wens tot het aanpakken van de kern, zorgen dat iets getriggerd wordt en geborgd. Kortom; dat bedrijven en mensen blijvend profijt hebben van wat we doen.
Wat Jacquelien daarbij extra inbrengt is dat ze iemand is die zeer breed onderlegd is, veel kennis en materiaal bezit en heel creatief beeldend zaken vorm kan geven. Ze kan goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. En wat ik zeer waardeer is dat je op haar kan op bouwen; haar woord is haar woord. 'She goes the extra mile'; ze geeft altijd meer dan gevraagd."

Een collega ondernemer

"Maatwerkt, echt, professionele ondersteuning/coaching in een prettige sfeer in combinatie met doeltreffende produkten. Door de samenwerking met Jacquelien kunnen we als bedrijf kwalitatief hoogstaande gebruikers en technische trainingen geven en nieuwe klanten goed begeleiden voor, tijdens en na implementatie van onze apparatuur."
Een technisch trainer van een Laboratorium automatiseerder

"Al tijdens het intakegesprek bleek duidelijk de kwaliteit van Jacquelien. Ze luisterde goed naar onze wensen en wist deze in haar eigen woorden weer te geven, waarbij ze precies de essentie er uit haalde. Het vermogen om tot de kern te komen, heeft ze in het gehele traject vele malen laten zien. Ze kwam met een goed doordacht plan, dat telkens bij werd gesteld als bleek dat dit nodig was. Haar passie en haar drive om het maximale te bereiken waren inspirerend. Ze heeft ons geholpen om ons kwetsbaar op te stellen, niet in de laatste plaats door haar eigen houding. Haar koppeling van de theorie aan de praktijk heeft er voor gezorgd dat het traject daadwerkelijk resultaat heeft opgeleverd op het gebied van gedragverandering op het werk. Jacquelien is bijzonder deskundig. Ik heb met enorm veel plezier met haar samengewerkt en heb ook persoonlijk veel van haar geleerd."

Een afdelingsmanager die een teamcoachingstraject heeft ingezet voor één van haar teams

"Jacquelien Willemse doet de dingen doordacht. Gedreven, enthousiast en energiek. Jacquelien is eigenlijk een eenmansteam, een supermultitasker. Zowel in haar denken als haar doen. Inspirerend, vind ik."

Een oud-collega en onderneemster op secretarieel gebied

"Het traject wat we als team zijn ingegaan heeft een positieve invloed gehad op het team maar ook op individueel niveau. Door je eigen talenten en kwaliteiten (beter) te herkennen en te benutten wordt jezelf maar ook het team aangevuld en gesterkt. Dit traject leert je de positieve dingen in jezelf en anderen te zien en niet voortdurend te kijken naar de dingen die niet goed gaan. Een andere verfrissende maar zeker leerzame manier van luisteren en begrip tonen naar elkaar en jezelf. Wat mij betreft met succesvolle resultaten!!!!"

Een deelnemer van een teamcoachingstraject bij een grote zorgverzekeraar

Canadastraat 52 - 8141 AD Heino - 0572 39 42 59 - info@maatwerkt.nl  X